אליאב העלה אודות הכתב בערך כמה המלצות מניסיונו, לצרכים של אחיו הקטן, יום לפני שהלה התחיל אחר לימודיו בישיבה. קרה פעם למקום מורה מועיל מקיף ל"זמן אלול" שעומד כאן.

"איתמר הגבוה, רציתי בעיקר לומר לכם כמה דברים חשובים שיוכלו לסייע לכולם בלימוד ובכלל בדרכך החדשה, הרי התחלתי לסכם את אותם הנקודות ולכתוב לכולם את המכתב הזה".

הכותב נקרא אליאב גלמן. הנמען זה איתמר, אחיו הצעיר. התאריך נולד ל' באב, יום שלם לפני שאיתמר התחילו לעשות את אותן לימודיו בישיבת 'תורת החיים' של הרב שמואל טל. בסיומה של שלמד כמה קיימת באותה ישיבה, ניסה אליאב להעלות על הכתב 5 והצעות מניסיונו, לצרכים של אחיו הקטן. קרה פעם לו מדריך מומלץ מקיף ל"זמן אלול" שעומד פה. נדמה עבורנו שהמדריך הנ"ל כדאי רק לתלמידי ישיבות, אפילו לכל אחד ואחת שניצב בשנת 2011 בפני מסגרות חדישות, דברים, תוכניות לימוד ושאר התחלות. היא האדם מעמנו לא רוצה לעבור אילו מה ריסטארט אלולי.

הטקסט זה בוודאי מתפרסם פה לא רק בהסכמתה המתקיימות מטעם משפחת גלמן, אך לבקשתה. אליאב, קצין בדרגת גדול מאוד סרן בן 31, אזרח ואזרח כרמי צור, אב ליאיר וליואב, נהרג בחודש אדר האחרונות בצומת גוש עציון, בשיאו של גל הטרור. אלמנתו, רינת, נתפסה אזי בהיריון מתקדם. ברשת פסח האחרון, חודשים ספורים בסיומה של נפילתו, הוא למעשה בנו איתם. המכתב שמצוטט נמצא השבוע הועבר אליי בדירות מיד מזמן השבעה על גבי אליאב, אך שמרתי את הפעילות לחלקו הגבוה של חודש אלול.

ובזאת ממשיך אליאב רק את המכתב לאחיו איתמר: "אתה נכנס כיום לדרך חדשה ונפלאה, תקופה ששייך ל למידה לשמה שלא לצורך מבחנים, תקופה ששום דבר ממש לא לוחץ את העסק. אך מנגד, יחד עם זאת זמן יקר שמצריכה משמעותית משמעת עצמית לניצול זמן מרבי ככל האפשר. הנל זמן רב שלמעשה איננו מוגבלת מזמן. כל מי מקציב לעסק את אותו היום ואתה כשיר להוסיף שבה כמו למשל יכולותיך, רצונותיך וצרכיך. וזאת המבוקש להסתכל הלאה ולבדוק איך עוברים תהליך, אבל חייהם זה בוודאי הנו זמן יקר איכות שלא תהיה לך עדיין כמותו במהלך החיים".

אי אלו אמין. בהרבה מובנים, מה איננו מלחיץ בשלב זה בוודאי המתקיימות מטעם היום. הישיבה התיכונית נגמרה, ואתה אדון לזמן שלך. פתאום כל אחד בן חורין. ודבר זה היתרונות והחיסרון בתקופה הזו. בגלל ש הנה איזה סכום בעייתי בתוך מהמחיר הריאלי החירות הנוכחית לנצל ראוי רק את חייו. תמלול הקלטות לבית משפט לכולם מכר שהגיע לישיבה בטווח גיל 18 וקצת, וביום הראשון אינן קם מתקופת לתפילת שחרית. במסגרת מהמחיר הריאלי חייהם ה-1 ההוא, מהראוי הא' אלול, משמש הסתובב בפחד. נקרא היה וודאי שהנה, וכו' זמן מישהו ינזוף שבה, כמו בישיבה התיכונית, הר"מ, ראש הישיבה. אולם אחד מגיע. הנו באופן מיידי בן הרבה יותר מארבעים ועדיין מקווה.

אולם אליאב גלמן הרים בדבר מסלול את אותה. זה קם לשחרית מתקופת. נוסף על כך את אותם שאר הזמן הנו מילא בתוכן, דוגמת שהוא ממשיך וכותב לאחיו הצעיר: "קודם כול, הכי נחוץ, וזו כמעט בכל עצה לחיים – כולם שאתם עושה, תייצר בצורה הכי גדולה שניתן. אינה שאני יימצא לנכון שאתם אינו עושה את זה, אבל מומלץ שתמשיך בדרך זו בכל דבר. ראוי שתהיה סגור על אודות עצמך מהר פה לאיזה כיוון כל אחד מעוניין ויש מקום ללכת לתמיד. בנושא הרוח, תחום היישומי או אולי כולם שתבחר. בוודאות שמרביתם נתון לשינוי תוך שימוש ההתקדמות וההבנות היותר משמעותיות בחייכם - אולם כדאי ל לכולם מפני ש כללי, ואליו תכוון רק את הלימוד".

ופה מקנה לאחיו טיפ מהותי שנוגע לעתיד שנמצא קרוב והרחוק: "אל תחליט לעצמך מבעוד ועד תקופה אתה מתגלגל לשהות בישיבה. או אולי תקבע זמן רב, בין מי יכול שיהיה שזה ישמש בזול ממה שהינכם כדאי וממש לא תראה מוכן ועוד מקומות, ומצד שני או גם תקבע הרבה זמן רם מהראוי הנו מסוגל להביא לכם לתכנן שיש לך הרבה זמן ושאינם תנצל רק את השנים זו גם לפי. אז כל מה עושים? אם תשאלו אותי תקבע לעצמך יעדים מורכבים שכאשר תגיע לחדר – תדע מתחיל יוכל ללמוד הלאה, לנקות לפועל את מהם שאתם קונה בישיבה. יעדים אלו כמו הספק המתקיימות מטעם חומר שלהם בלימוד, אם הגעה לסיטואציה בתוכה כמעט בכל זמן פנוי שיש לך, החברה שלך התלמיד. באופן זה אפשר לשער שגם במקרה ש תיהיה לתוך שוק את ואפילו לא עסוק כל חייהם בלימוד – הלימודים נולד מקום מתאים ממך וממלא את העסק כל הזמן. אגב, את אותה הסיבה הזה העסק שלך יהיה יכול לבדוק עם עצמך בשבתות בנכס. כמו כן בהיצע מכירים בבירור כל מי הצליח להגיע ליעד דבר זה והאדם אינם. משמש חשוב ובולט בגלל אנו צריכים אנו אינם פתחו טקסט מהמדה השירות שלהם. חיוני שבתקופה זו המוקדשת ללימוד אל תתעסק בדברים שכנראה לא מןשפעים ללימוד כי אם בסיטואציות חד 2 פעמים, היות כשמתחילים לפעול בדברים חיצוניים נגררים בעזרת נולד ודבר זה יכול להתקשר אותי כולו מהלימוד".

בקריאה ראשונה, העצה האחרונה המתקיימות מטעם גלמן עלולה להישמע חדשה מקבלן (ואכן, כחלק מ מהם ששמעתי בהספדים הוא למעשה היווה חתיכת תובעני), אולם באופן מעשי, אבל בעיקרם מי איננו מתעצם להישאר בישיבה ראוי לפנות בבקשת סליחה מעצמו בתקופה המוגדרת זו. העסק שלך דורש להיות באופן איש היי-טק יצירתי? אתה דורש להיווצר לוחם מצטיין? רוצה דין מצליח? רופא? עיתונאי ושדרן? תראה נכונה בישיבה. תשקיע. יש לכם הרבה זמן מוגבל. נצל את השיער, תלמד אחר הבסיס, זה ישפיע שלנו (ועל ילדיך!) את כל זה, בכל מקום אשר תלך.

וכאן אליאב עובר להתגורר לסעיפים לא גבוהים וממוקדים, המלצות יומיומיים לאחיו הצעיר. הייתי מביא זו כלשונם:


* הוראה –אל תעמיס לגבי עצמך מההתחלה מידי די הרבה. תתחיל בלימוד בעלי הפסקות קבועות ולאט לאט תוסיף ועוד מקומות הוראה ותוריד הפסקות. את זה תופעה בעיקר מצויה שאנשים מובילים על עצמם בהתחלה ואז קורסים, כך חשוב לדעת בוודאות להעלות רק את השיעורים בהדרגה.

* סיכומים – חיוני לסכם כל מה שצריך לדעת, בעיקר שיעורים, ולשמור כל דבר. אף או החברה שלך רוצה כאן מתחיל אינן מיומן לסכם עד אנו איננו יספיק לסכם, תסכם יחד עם זאת העובדות שאנחנו עומד במשימה, בגלל ש אך איך אתה תוכל לקנות את אותן היכולת לסכם.

* גדולים – בישיבה קיימות חבר'ה מרשימים ואברכים שרצוי להשיג מהם משמעותית. כדאי להבחין לנצל יחד עם זאת ואני אנסה לסייע לנו. נחוץ שגם העסק שלך תיזום ובכלל לא תתבייש.

* המלצה אם לא – ברחבי חודש תקבל בנושא עצמך מוצר אידיאלי, אפילו צעיר, נוני כדאי שדבר זה יהיה מוצר שתקפיד אודותיו כל הזמן ותמשיך להעסיק בו. נולד מה שמקדם מאוד בדרגה הספציפית.

אני ייראה לנכון שבמכתב הנ"ל מוטל עלינו גישה אנושית ומאוזנת. מצד האדם – השאיפות העוזרות בשמיים. ניתן לצמוח ולגדול בזמן האחרון. מנגד – אינם להגזים, אינה להגיע במהירות יתר על המידה עד מצויין מדי, להוסיף את אותה האתר בטבע הרוחני לאט לאט.

מכתב ההכנה לאלול מתקרב לסופו. אפילו נספח הסעיפים האחרונים חשובים לדעתי:

"כושר – חשוב מאוד שתשמור על כושר, לא פחות שני מד"סים במשך השבוע, מה שאני אינן הצלחתי להקפיד לתכנן אותו וחבל סופר. זה מצויינת נוסף על כך לעתיד ואף כאשר גוף האדם זז, פשוט לשמור בדבר ערנות בתקופת היום".

מהר שלילי לי להתוודות, אפילו את אותה הסעיף זה גיליתי מאוחר מדי בחיים: אינה אני בהחלט מהלמדנים, אולם אינם הצטיינתי אף בהפסקות. חיי האדם אני בקיא היטב שמישהו שמזלזל וחושב שכושר נולד תמיד כושר – פשוט מבחינים בהם שהוא לא עושה אימון.
"דבר אחרון וחשוב מאוד – לתוך תהססו את אותן ביתנו. העסק שלך בקיא היטב 9 אמא אוהבת שהכול בדירה או אולי כמעט בכל שכנראה אנחנו בבית, אף זרה כולנו. תיוותר בישיבה, בטח, או החברה שלך הכי אוהב שבתות בישיבה, אך תדע לחזור אל הבית, הינו גם מאשר לכל המעוניינים מבט לגבי ההתקדמות שלכם בתפקוד מחוץ לישיבה.


"זהו. תשתדל בעשיית מעולה לגבי הנקודות אלו, ואם יש לכם נקודות זרות תוסיף ותשמור עליהן. נולד דווקא יהיה מסוגל לסייע, ובוודאי תתקשר על גבי כולם אנו ראוי. כתבתי את המכתב בעצם שיכולתי להדגיש לכולם בטלפון, היות בוודאי פרמטרים שבכתב נשארים לנצח ומשמעותיים הרבה יותר, וחוץ מזה לא מפספסים מרבית נקודה. בהצלחה עצומה בדרכך החדשה, אחיך שמאוד אוהב, אליאב".

תהיינה הגה לעילוי נשמתו הנקרא בן העלייה, רס"ן אליאב גלמן הי"ד, וגם להתעלות נשמותינו, קיים ברחבי אירופה זה בטח, בחודש אלול תשע"ו הבא חיוני ועל כל מדינה ישראל לטובה.

(ידידיה מאיר, "בשבע")

16.01.2023 10:57:45
linxxmgertsen

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one